# شیمی

جدول سایتهای مفید شیمی

جدول تناوبی سرعت واکنش حالت گذار استوکیومتری مرتبه واکنش تاریخچه اتم فرمول نویسی مرتبه 3 مدل استاندارد1 بلور واکنشها-انرژی شیمی پیوند انیمیشن پیچیده فعال انیمیشن باکی بال مقایسه آب سبک وسنگین یخ آب سنگین درآب سبک آب باتری باتری ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید

آدرس سایت های مفید وشیمی

سوالات شیمی تجربی 87                       مدلهای اتمی                          جابجایی یگانه     اداره کل امور اداری مدل اتمی استاندارد جابجایی دوگانه سوالات شیمی  ریاضی 87 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

ANIMATIONS

WATER http://www.johnkyrk.com/H2O.html قطبیت آب http://www.northland.cc.mn.us/biology/Biology1111/animations/hydrogenbonds.html چرخه آب http://www.teachersdomain.org/resources/ess05/sci/ess/watcyc/watercycle/index.html http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=57 انیمیشن های زیبا ی شیمی http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animationsindex.htm مانومتر http://www.upscale.utoronto.ca/IYearLab/Intros/BoylesLaw/BoylesLaw.html http://www.efunda.com/formulae/fluids/manometer.cfm?search_string=manometer شیمی وزندگیhttp://www.chemforlife.org/ http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/animations/vanderwall.mov گاز ایده ال http://jersey.uoregon.edu/Piston/index.html پیوند یونی و.................................................... http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?direct=Animations/Chemistry ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید