بار موثر هسته

برای مشاهده اندازه بار موثر هسته پس از مراجعه به آدرس زیر باکلیک روی هر گروه یا دوره  بارموثر هسته اتم نمایش داده می شود

http://www.webelements.com/webelements/properties/text/image-group-1/eff-nucl-charge-clem-1s.html

 از آدرس  زیر هم می توانید استفاده کنید

http://dl.clackamas.cc.or.us/ch104-06/efffective_nuclear_charge.htm

 

/ 0 نظر / 71 بازدید