آدرس سایت های مفید وشیمی

سوالات شیمی تجربی 87     

                 مدلهای اتمی  

                       جابجایی یگانه    

اداره کل امور اداری

مدل اتمی استاندارد

جابجایی دوگانه

سوالات شیمی  ریاضی 87 ص1

تست اسید باز

جابجایی دوگانه 2

ویژگی آمینواسیدها

محاسبه انتالپی وانرژی آزاد

سوختن

پدیده زیمان

رنگ شعله

قوانین گازها1

باطریهای نوع دوم

انرژی آزاد2

قوانین گازها 2

سلولهای سوختی

انرژی آزاد3

پیوند یونی –قطبی ........

فسفرسانس

انرژی آزاد 3

جاذبه بین مولکولی

لومینانس

انرژی آزاد4

ژورنال

الکترولیز

انرژی آزاد5

شیمی پیش دانشگاهی

باطری نوع اول

تجزیه

نرم افزار شیمی

همه چیز درباره الکتروشیمی

ترکیب 1

رزونانسVSEPR

مقایسه واکنش پذیری فلزها

ترکیب2

انواع پیوند 1

شناساگرها

ترکیب3

انواع پیوند 2

سلول ولتایی1

ترکیب4

بارموثر هسته

سلول ولتایی 2

کالریمتری

انواع واکنشها

سلول ولتایی 3

تعادل شیمیایی

متنوع

اسید باز1

اسید باز2

اسید باز 3

واکنش های الکتروشیمیایی

ایران شیمی

تست شعله

آمینها 1

آمینها 2

ساختار مولکول

موازنه 1

بارم بندی کتابهای درسی

کامپیوتر

موازنه 2

بافر

زمین شناسی

کالریمتری

ثابت های اسید باز

سایتهای شیمی استانها

انیمیشن

دبیرخانه شیمی اردبیل

WATER DIMER

دفتر برنامه ریزی شیمی

زیست شناسی

پیوند هیدروژنی

فضای آزاد

طپش قلب

آب

/ 1 نظر / 54 بازدید
nastaran

خیلی سایت مفیدی دارید .من با pulsed falam photometric detector -GC کار میکنم اطلاعاتتون خوب بود اگر در این زمینه مطلب دیگه ایی دارید خوشحال میشوم برایم بگذارید .